Ημερίδες - Σεμινάρια

Τα μέλη συναντιούνται σε προγραμματισμένες ημερίδες του ΠΑΣΕΜΕΘ. Σε αυτές τις συναντήσεις συζητούνται και επιλύονται θέματα που αφορούν το επάγγελμα του θεραπευτή. Κατά την διάρκεια των ημερίδων διακεκριμένοι επιστήμονες διδάσκουν σε σεμινάρια προσφέροντας γνώσεις. Η παρακολούθηση των ημερίδων είναι δωρεάν για τα μέλη.