Επιχειρήσεις Πανελλαδικά


Γυμναστήριο Μονομάχοι

50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή, 15 ευρώ από 30

50% έκπτωση στα μαθήματα Παγκράτιου – ΜΜΑ για ένα μήνα, 15 ευρώ από 30

Οι παραπάνω προσφορές δεν ισχύουν για υφιστάμενα μέλη

Κιλκίς 9, Πολύκαστρο Παιωνίας 2343111053